complicaties en risico's

Expertise rapport
Prof dr. B. van der Lei kan op uw verzoek, of via uw eigen advocaat en/of verzekeringmaatschappij, ook zorg dragen voor een expertise rapport.

Estetisch probleem ondersteund met literatuur en ervaringen
Een verslag waarin hij uw esthetisch probleem uitgebreid in kaart brengt en zijn mening erover geeft, gebaseerd op de inzichten zoals die er zijn in de wetenschappelijke literatuur en op basis van zijn eigen uitgebreide ervaring.