Veelgestelde vragen

Tijdens een consult zal ik alle vragen die u heeft ten aanzien van uw persoonlijke wensen, een eventuele behandeling, het te verwachten resultaat, het beloop na een eventuele behandeling en over de mogelijke complicaties en de consequenties van een eventuele behandeling zo goed en zo volledig mogelijk proberen te beantwoorden. Het kan handig zijn dat u van te voren reeds de vragen die u heeft even op papier zet en dat u iemand (uw partner of een vriend(in)) mee neemt tijdens het eerste consult.

Vragen na een consult
Toch is het mogelijk, mede omdat u vaak zeer veel informatie krijgt tijdens zo'n eerste consult, dat er bij u vragen blijven bestaan of dat u vergeten bent bepaalde vragen te stellen.

Daarom krijgt u na mijn consult nog de mogelijkheid om eventuele overblijvende vragen en specifieke zaken ten aanzien van eventuele kosten van een behandeling en wanneer een behandeling eventueel uitgevoerd zou kunnen worden te bespreken met een van mijn medewerksters. Bovendien geven ze u nog (een) voorlichtingsfolder(s) mee over een bepaalde behandeling(en), zodat mogelijk alle resterende vragen na het lezen beantwoordt zijn.

Informatie over een behandeling
Als u dan, na alle verstrekte mondelinge informatie en na het lezen van de voorlichtingsfolder(s), nog vragen heeft kunt u:

1. een vervolg afspraak maken met mij
2. nogmaals de bestreffende voorlichtingsfolder opzoeken op deze website, lezen of uitprinten
3. een vraag stellen aan ons, via het vragenformulier
4. u kunt ook contact opnemen via het contactformulier